+385 51 272 630 info@tdm-opatija.hr

Obrtnicima, obrtnicima paušalistima i slobodnim zanimanjima nudimo slijedeće usluge:

 • vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava,
 • knjige ulaznih računa,
 • knjige izlaznih računa,
 • knjige primitaka i izdataka,
 • ostale pomoćne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika,
 • osnovna sredstva i obračun amortizacije,
 • priprema, izrada i slanje mjesečnih ili tromjesečnih obračuna PDV-a,
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak,
 • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće,
 • izrada virmana – HUB 3 obrazac – (elektronski ili ručno) za plaćanje računa, plaća i doprinosa,
 • priprema, izrada i slanje JOPPD obrazaca,
 • vođenje materijalnog i/ili robnog knjigovodstva,
 • obračun locco vožnje, putnih naloga, kamata i drugo,
 • prijava i odjava radnika, sklapanje Ugovora o radu te briga o isteku istog,
 • u svakom trenutku uvid u stanje porezno – knjigovodstvene kartice,
 • aktivno korištenje sustava eMirovinsko, ePorezna, eCarina, …
 • usluga odlaska na FINU, Poreznu upravu i banku umjesto Vas te po potrebi komunikacija sa svim državnim institucijama,
 • i mnoge druge stvari